Fødselsdagskompagniet Logo

På Fødselsdagskompagniets generalforsamling d.10/4-2019 blev det besluttet, at lægge foreningen i dvale henover en årrække.


Beslutningen kommer ud af et ønske om ordentlighed. Da foreningen blev dannet i 2012 blev der lavet et værdisæt og øverst på listen stod der at vi som forening ikke ønskede at love noget, som den ikke ville kunne holde. Vi kan indtil dags dato sige at vi har haft ressourcer og kapacitet til at opretholde denne værdi. Nu er vi dog nået til et sted, hvor vi må erkende, at det engagement og den energi det kræver både at drifte og udvikle foreningen så den fortsat opfylder sit formål, ikke er til stede. Vi har derfor valgt at lukke ned for en periode. Der er fortsat et ønske om at Fødselsdagskompagniet skal være et tilbud om ressourcedeling og netværk i Aalborg Kommune, hvorfor der kun til at starte med er tale om en midlertidig og ikke en permanent nedlukning. Der vil efter max. 3 år blive taget stilling til foreningens fortsatte virke. Da foreningen går i dvale har vi valgt at nulstille alle medlemskaber såvel aktive som passive.